el-rosario-marbella

Chase RED


Ontwikkelen is het toverwoord bij Chase RED. Vanzelfsprekend als het om vastgoed gaat. Maar ook bij onszelf: een organisatie met mensen die continu kunnen en willen (door)ontwikkelen.

Ontwikkeling
en bouw

Ontwikkelen is het toverwoord bij Chase RED. Vanzelfsprekend als het om vastgoed gaat. Maar ook bij onszelf: een organisatie met mensen die continu kunnen en willen (door)ontwikkelen. Hard nodig in deze tijd, in een wereld die nooit stilstaat. In een land dat zich blijft ontwikkelen, net als de mensen die er leven.

We zijn altijd bezig om in te spelen op de maatschappelijke en sociale trends. Bijdragen aan oplossingen voor problemen waar we allemaal mee te maken hebben. De woon-, werk- en leefomgeving van mensen verder ontwikkelen. Want die behoefte is er meer dan ooit!


Onze missie? Wel meer dan een.

Onze missie? Eigenlijk wel meer dan één: Met vastgoed waarde creëren én behouden. Iets moois neerzetten, waar mensen blij van worden. Een bijdrage leveren aan de maatschappij door positief ondernemerschap. Creatief omgaan met beperkte ruimte.

Ontwikkelen volgens de vragen en eisen van nu, klaar zijn voor die van de toekomst. En tegelijk duurzaam, veilig en efficiënt werken vanuit een schaalbare, flexibele organisatie samen met betrouwbare partners.


Hans Zippro | Chase RED

Hans wordt blij van de commerciële kant van projectontwikkeling, want daar ligt zijn specialisatie. Hij heeft veel inzicht in de markt én kan zich inleven in de beleggers en eindgebruikers. Een hele nuttige combinatie voor het goed ontwikkelen van projecten.


Arie van der Aart | Chase RED

Elke dag heb ik de kans om bij te dragen aan iets opmerkelijks: het creëren van ruimtes die lang meegaan. Wat mij drijft is de niet aflatende inzet van Chase RED voor de combinatie van ontwikkeling en innovatie. In een wereld die voortdurend verandert, is het echt stimulerend om deel uit te maken van een team dat verandering omarmt en streeft naar uitmuntendheid.


Wat doen wij?

We zijn gefocusd om iets moois neer te zetten.

Ontwikkelen is het toverwoord bij ChaseRED. Vanzelfsprekend als het om vastgoed gaat. Maar ook bij onszelf: een organisatie met mensen die continu kunnen en willen (door)ontwikkelen.